Ga naar de inhoud

Contactgevens

Wilt u extra informatie over het onderzoek, heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u een email sturen naar:

Als u zich wil aanmelden, zou u dan de volgende gegevens willen meesturen:

  1. Het emailadres waarop u te benaderen bent (hierop zullen wij informatiefolders sturen).
  2. Uw woonplaats. Aan de hand daarvan zullen we beoordelen bij welke instantie u het beste de rTMS behandelingen kunt ontvangen. U mag ook altijd een voorkeur opgeven voor een instantie. Zie hieronder nog eenmaal de locaties waar T-BIDE uitgevoerd wordt:

PsyQ, den Haag
GGZ inGeest, te Amsterdam
Altrecht, te Utrecht
Radboud UMC, te Nijmegen
(via ProPersona Nijmegen kunt u zich aanmelden)
Afdeling Psychiatrie, UMC Groningen