Ga naar de inhoud

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en ze worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Gegevens die wij tijdens het onderzoek over u verzamelen, blijven geheim. Uw gegevens krijgen een code, en uw persoonlijke gegevens worden weggelaten. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. Wij zijn wettelijk verplicht uw onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. 

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage kunnen krijgen in uw gegevens zijn: een onafhankelijke zo geheten monitor (onderzoeksbewaker), en nationale toezichthoudende autoriteiten. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Uw gecodeerde gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rTMS en depressie. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.