Ga naar de inhoud

Waarom doen wij dit onderzoek?

Ongeveer een derde van de patiënten met een bipolaire depressie reageert onvoldoende op medicamenteuze behandeling. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor henzelf en de mensen in hun direct omgeving. Gevolgen kunnen onder andere zijn verlies van sociaal netwerk, ziekte, verlies van inkomen, onvermogen tot bieden van zorg aan gezin, lichamelijke complicaties ten gevolgen van de depressie en het risico op voortijdig overlijden. Effectieve behandeling is daarom belangrijk om depressieve klachten zoveel mogelijk te verminderen. De behandelmogelijkheden bestaan tot op heden vooral uit gedragsmatige veranderingen, psychologische behandeling en verschillende  behandelstappen met medicijnen. Experts die patiënten met een bipolaire depressie behandelen merken vaak op dat de kans op herstel lager wordt naarmate er meerdere onsuccesvolle behandelingen hebben plaatsgevonden. rTMS kan een potentiële behandeling zijn bij bipolaire depressie. Daarom is deze behandelstudie bedoeld voor mensen met een bipolaire depressie die onvoldoende profijt hebben gehad van twee of meer medicamenteuze behandelingen.

Door naar Wat is rTMS
Door naar T-BIDE opzet
Door naar Privacy